speider

 

På utkikk etter nye utfordringer?

Ring 91 88 23 37 eller

send mail

Dukatus.no er et selskap innen utleie og rekruttering av ledere og spesialister. Vi vektlegger kvalitet og service i vårt arbeid og ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner for våre kunder. Vi tilbyr følgende tjenester:

Management for hire
Gjennom Dukatus.no kan bedrifter leie ledere som påtar seg å lede en bedrift, et resultatområde, en funksjon eller et prosjekt for et begrenset tidsrom. Vi ser at flere av de som leies inn går over i fast stilling i bedriften. Våre kandidater er tilknyttet vår lederdatabase og har lang erfaring fra næringslivet. Disse kan være på plass i løpet av kort tid og på denne måten opprettholde kontinuiteten i bedriften.

Jobbrådgivning -  Hjelp tilbake til jobb
Jobbrådgivning er et program som passer for den som skal bytte jobb i forbindelse med nedbemanning/overtallighet. Programmet passer også for den som ønsker nye utfordringer utenfor egen bedrift.

Programmet tilpasses individuelt, men kan bestå av kurs og individuelle samtaler, eller kun samtaler/kurs. Målet med programmet er å finne ny jobb. Programmet tilbys både i grupper og individuelt.

Styrerekruttering
Dukatus.no kan bidra til å skape et kompetent og effektivt sammensatt styre. Gjennom vår lederdatabase, nettverk og god arbeidsmetodikk kan vi identifisere gode kandidater, og derigjennom bidra til å optimalisere styrets sammensetning.

Rekruttering til faste stillinger
Her bistår Dukatus.no bedrifter med hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Vi skreddersyr tjenesten etter kundens behov.

Gjennom Dukatus.no kan virksomheter leie ledere som påtar seg å lede en bedrift, et resultatområde, en funksjon eller et prosjekt for et begrenset tidsrom. Kandidatene har lang erfaring fra næringslivet, og disse kan være på plass i løpet av kort tid.

Hos Dukatus.no begynner en vellykket rekrutteringsprosess med en grundig studie av bedriften, stillingen og menneskene. I dette arbeidet er vi i tett dialog med oppdragsgiver og relevante personer i bedriften. Ut fra dette lages en kravspesifikasjon hvor faglig og personlig kompetanse spesifiseres.