Management for Hire

Gjennom Dukatus.no kan virksomheter leie ledere som påtar seg å lede en bedrift, et resultatområde, en funksjon eller et prosjekt for et begrenset tidsrom. Dette gjelder blant annet ved nødvendige snuoperasjoner, større endringer i organisasjonen eller ved fravær som sykdom, permisjoner etc. Våre kandidater er eksperter og har  lang erfaring fra en rekke bransje i næringslivet. De vil raskt kunne gi verdi til virksomheten med sin kompetanse og nettverk. De har ingen kulturelle eller politiske bindinger til organisasjonen, og vil gjennomføre nødvendige tiltak som er til det beste for virksomheten. Kandidatene kan være på plass i løpet av kort tid.

Slik arbeider vi:

  • Sammen med oppdragsgiver beskrives behovet (stillingen, kvalifikasjoner, erfaring, varighet og målsetting for oppdraget)
  • Vi gjennomfører søk i vår lederdatabase, nettverk og via internettannonsering
  • Vi gjennomfører 1.  intervjurunde samt referansesjekk, deretter vil aktuelle kandidater blir presentert for oppdragsgiver
  • Oppdragsgiver velger ut de kandidatene som de ønsker å intervjue. Vi deltar på disse intervjuene, men har normalt en tilbaketrukket rolle
  • Oppdragsgiver velger kandidat etter samtale/intervju
  • Jevnlig oppfølging av oppdragsgiver og kandidat. Vi er tilgjengelig for oppdragsgiver og kandidat ved behov
  • Dersom kandidaten ikke innfrir kriteriene beskrevet i kravspesifikasjonen, gjennomføres utvelgelsen på nytt kostnadsfritt