Rekruttering

Annonsert oppdrag

Utarbeidelse av kravspesifikasjon
Hos Dukatus.no begynner en vellykket rekrutteringsprosess med en grundig studie av bedriften, stillingen og menneskene. I dette arbeidet er vi i tett dialog med oppdragsgiver og relevante personer i bedriften. Ut fra dette lages en kravspesifikasjon hvor faglig og personlig kompetanse spesifiseres.

Søk
Det vil bli foretatt søk i vår lederdatabase, nettverk samt ekstern annonsering. Annonsene utformes om ønskelig i vårt format.

Sortering
All administrasjon av søknader og kontakt med søkere gjøres av oss.

Utvelgelse
Det gjennomføres flere intervjurunder med aktuelle kandidater. Oppdragsgiver deltar når det er nødvendig og ønskelig. Ingen kandidater blir anbefalt før grundig referanseinnhenting.

Garantiordninger
Vi tilbyr meget gode garantier for våre rekrutteringstjenester, dette gjelder blant annet dersom vi ikke finner aktuell kandidat eller om kandidaten mot formodning ikke passer inn eller velger å slutte i bedriften etter kort tid. Da gjennomfører vi prosessen på nytt kostnadsfritt.

Bakgrunnsjekk
For de av våre kunder som ønsker bedre sikkerhet og solid kvalitetssikring, tilbys profesjonell dokument- og kildekontroll. Dette  gjelder utdannelse, erfaring og kredittsjekk.

Sluttvurdering

For bedrifter som selv ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen – men som samtidig ser behovet for en objektiv vurdering fra en ekstern part – kan vi tilby sluttvurdering. Gjennom dybdeintervju, personprofilanalyse og referanseinnhenting, kan vi bidra med viktig informasjon, råd og veiledning i forhold til valg mellom kandidater.